Dagelijks bereikbaar op
010 - 5118981

Bouwtechnische keuring

De bouwtechnische keuring bestaat uit de basiskeuring + een opgave van de globale kostenraming, met daarop de direct noodzakelijke kosten, de te verwachten termijnkosten en de verbeterkosten van de zaken die niet acceptabel zijn. Hiermee heeft u direct een middel in handen om te onderhandelen of om uw beslissing te overdenken. U koopt immers niet elke dag een huis. Dit keuringsrapport is een momentopname en geeft geen garantie voor de verre toekomst. Wel geeft het de status van uw woning weer en probeert uit te sluiten of er grote problemen zijn of komen. Met behulp van deze bouwtechnische keuring worden gebreken aan het licht gebracht.