Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor het onderhoud van uw woning. Door regelmatig onderhoud kunt u een hoop kosten besparen, want vervanging van onderdelen is vaak een dure grap.

Soorten onderhoud
Onderhoud van uw woning bestaat uit planmatig, dagelijks en groot onderhoud. Verhelpen van kleine mankementen om erger te voorkomen. Reserveer voldoende geld voor groot onderhoud van uw woning.
Kijk daarbij ook naar de technische en economische levensduur van de materialen en installaties.

Onderhoud van monument
Bij onderhoud en bouwwerkzaamheden aan een monument hebt u te maken met zowel een monumentenvergunning als een bouwvergunning. U heeft altijd een bouwvergunning nodig. Uw gemeente kan u vertellen of u daarnaast een monumentenvergunning hebt. In een beperkt aantal gevallen van normaal onderhoud hebt u geen monumentenvergunning nodig, bijvoorbeeld schilderen in dezelfde kleur.